Om tilstanden

Oral mucositis (OM) er smertefuld betændelse og sårdannelse i mucosa. Det er en hyppig bivirkning af strålebehandling og kemoterapi. I svære tilfælde kan oral mucositis være behandlingsbegrænsende og medføre dosisreduktion eller behandlingsudsættelse.

Fremskredne stadier af OM kan være meget smertefulde og forhindre patienten i at spise, så det bliver nødvendigt med hospitalsindlæggelse for at rehydrere patienten og give opioid smertebehandling og total parenteral ernæring (TPN).

Nedbrydningen af den beskyttende slimhinde kan desuden udsætte patienten for en alvorlig risiko for infektion.

 • 40-75% af alle kemoterapipatienter lider af oral mucositis (Ref. 1-5).
 • Over 90% af alle patienter med hoved- og halscancer udvikler oral mucositis (Ref. 1-5).
 • Op til 100% af alle knoglemarvstransplanterede patienter får oral mucositis (Ref. 1-5).
 • Patienter med oral mucositis har 4 gange højere risiko for ikke-planlagte afbrydelser i strålebehandlingen og over tre gange højere risiko for hospitalsindlæggelse, hvilket resulterer i betydelige behandlingsomkostninger (Ref. 6).
 • Hos patienter med OM er der 6 gange højere risiko for, at det bliver nødvendigt at reducere dosen af kemoterapi (Ref. 6).
 • OM øger risikoen for ikke-planlagte pauser i strålebehandling med faktor 4 og risikoen for midlertidig afbrydelse eller udsættelse af kemoterapi med faktor 3,4 (Ref. 6).
 • Op til en femtedel af alle patienter med OM har brug for total parenteral ernæring, og i et studie blev det konstateret, at en tredjedel af patienterne med OM af grad 3-4, havde behov for gastrisk sonde (Ref. 6).

Grader af oral mucositis

Der findes forskellige skalaer, som kan anvendes af klinikere kan anvende til at vurdere sværhedsgraden af oral mucositis. En af de mest anvendte skalaer er udviklet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). WHO-skalaen angiver en score, der beregnes på baggrund af både objektive slimhindeforandringer (rødme og sårdannelse) og funktionelle følgevirkninger (evnen til at spise).

who gradinddeling oral mucositis
Det blev påvist i et klinisk studie, at sværhedsgraden og varigheden af oral mucositis blev reduceret i den gruppe, der fik episil® mundhulevæske, i forhold til den patientgruppe, der fik standardbehandling. Se de kliniske data her for at få mere at vide om studieresultaterne.

Konsekvenser af oral mucositis

Oral mucositis forårsager ikke bare smerter, det har også storer farmako-økonomiske konsekvenser. Tilstanden kan føre til:

 • Seponering af cancerbehandling
 • Manglende evne til at spise, drikke, synke og tale
 • Dehydrering og fejlernæring
 • Vægttab
 • Hospitalsindlæggelse
 • TPN
 • Brug af opioider
 • Nedsat livskvalitet for patienten

episil® mundhulevæske er udviklet til at beskytte påvirkede slimhinder i munden og reducere smerter og dermed hjælpe patienterne med at opretholde deres ernæringsmæssige status under cancerbehandling. Dette kan reducere behovet for total parenteral ernæring, opioider og behandlingsafbrydelser og resultere i øget livskvalitet.

Lær mere