“episil har virket godt for mine patienter og lindret deres smerter i forbindelse med oral mucositis”
Læs mere

Oral mucositis – en alvorlig komplikation ved cancerbehandling

Oral mucositis (OM) er en af de mest almindelige og invaliderende bivirkninger ved cancerbehandling (Ref. 1). Oral mucositis forekommer hos næsten alle patienter med hoved- og halscancer i strålebehandling, hos op til 75% af alle patienter i kemoterapi og hos op til 100% af alle patienter, der får knoglemarvstransplantation (Ref. 1-5). Sandsynligheden for, at det bliver nødvendigt at reducere dosis ved kemoterapi, er 6 gange højere hos patienter med oral mucositis. OM indebærer også 4 gange højere risiko for ikke-planlagte pauser i strålebehandling og 3,4 gange højere risiko for midlertidig afbrydelse eller udsættelse af kemoterapi (Ref. 6). Fremskredne stadier af OM kan være enormt smertefulde og forhindre patienten i at spise, så det bliver nødvendigt at indlægge patienten med henblik på rehydrering, opioid smertebehandling og total parenteral ernæring (Ref. 1). Op til en femtedel af alle patienter med OM har brug for total parenteral ernæring, og i et studie blev det konstateret, at en tredjedel af patienterne med OM af grad 3-4 havde behov for gastrisk sonde (Ref. 6). OM kan desuden have en meget negativ indvirkning på patientens oplevelse af cancerbehandlingen og på livskvaliteten (Ref. 7).

Læs mere
episil 10ml

episil® mundhulevæske – en barriere mod oral smerte

Kliniske data viser, at episil® mundhulevæske, en innovativ behandling indiceret for oral smerte associeret med oral mucositis, giver hurtig, effektiv og langvarig smertelindring, vedat danne en bioadhæsiv og barrieredannende lipid membran, som dækker indersiden af munden. Produktet lindrer smertefulde sår uden at forårsage følelsesløshed (Ref. 8). episil® mundhulevæske skal ikke blandes med andre midler. Den leveres i en multidosisanordning med pumpe, og kan appliceres inden måltiderne (Ref. 9).

episil® mundhulevæske hjælper patienterne med at bevare deres livskvalitet, mens de er i cancerbehandling (Ref. 10).

Læs mere

Fordele ved episil® mundhulevæske

  • Klinisk dokumenteret hurtig smertereduktion (Ref. 10, 11)
  • Langvarig smertelindring i op til 8 timer (Ref. 11)
  • Superiør bioadhæsion påvist i kliniske studier (Ref. 8)
  • Et lag af lipider beskytter den læderede mucosa (Ref. 8)
  • Dokumenteret sikkerhed uden systemiske bivirkninger (Ref. 11)
  • Klar-til-brug multidosisanordning i lommeformat (Ref. 9)
Kliniske data
Bestil episil® mundhulevæske