Her kan du finde svar på almindelige spørgsmål om
episil® mundhulevæske.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du
altid skrive til os, så vil vi med glæde give dig
de nødvendige oplysninger!

episil® er en mundhulevæske uden konserveringsmidler, der leveres i en praktisk, brugsklar pumpeanordning i lommeformat til intraoral administration. episil® mundhulevæske er baseret på FluidCrystal®, som er en prisvindende, patenteret lipidblanding, der er udviklet af Camurus i Sverige (Ref. 12).

episil® mundhulevæske er indiceret til behandling og lindring af smerter i mundhulen og til lindring af orale læsioner af forskellige ætiologier, og den anvendes også til at forebygge smertefulde og inflammatoriske tilstande i munden, såsom oral mucositis/stomatitis (Ref. 9).

episil® mundhulevæske indeholder en patenteret blanding af phospholipid (sojalecithin) og glyceroldioleat. Efter administration, når lipdiblandingen kommer i kontakt med små mængder mundvand, danner den hurtigt en robust og beskyttende lipidhinde, som hæfter stærkt til mucosa for at give smertelindring (Ref. 8).
Glyceroldioleat, phosphatidylcholin (sojalecithin), ethanol, propylenglycol, polysorbat 80 og pebermynteolie (Ref. 9).
Ja, episil® mundhulevæske kan synkes.
episil® mundhulevæske administreres i munden ved brug af pumpen, og væsken fordeles i mundhulen, for eksempel ved at gurgle og bruge tungen. Tuden kan rettes direkte mod de berørte områder i munden. Dosismængden er lille, nemlig 0,15-0,45 ml, hvilket svarer til 1-3 pumpetryk. Det er vigtigt, at patienten lader væsken virke i munden i løbet af nogle minutter, indtil væsken danner en gel og beskyttelsesbarriere.

Hvis patienten har meget slim i munden, anbefales det at skylle munden med vand inden brug af episil® mundhulevæske.

Trinvis vejledning kan findes her.

Frivilligt indrapporteret information ved anvendelse af episil® på børn tyder på god effekt. Dog har børn mindre mundhule, hvorfor dosis eventuelt må justeres. Start behandlingen med mindste dosis (1 pumpetryk) og øg derefter dosis efter behov. Anvendelse af episil® til børn skal gøres under opsyn af en voksen. For yderligere information venligst læs indlægssedlen.
Anbefalet dosis: 1-3 pumpetryk 2-3 gange dagligt eller efter behov.
episil® mundhulevæske er normalt beregnet til kontinuerlig brug i op til 30 dage.
Der er påvist god lokal og systemisk tolerabilitet af episil® mundhulevæske i prækliniske og kliniske studier (Ref. 8). Produktet indeholder små mængder ethanol, som kan forårsage midlertid svie ved kontakt med de berørte områder i mundhulen. episil® mundhulevæske må ikke anvendes, hvis patienten er allergisk over for et eller flere af indholdsstofferne.

episil® mundhulevæske har ingen kendte bivirkninger.

Efter klinisk brug af episil® mundhulevæske er der rapporteret om lavere sværhedsgrad og kortere varighed af oral mucositis i den patientgruppe, der anvendte episil® mundhulevæske, i forhold til den gruppe, der fik standardbehandling (Ref. 13).
episil® mundhulevæske fås på alle apoteker eller via det danske online apotek www.apotekeren.dk