Om tilstanden

Oral mukositt er en smertefull betennelse og sårdannelse i slimhinnene i munnen. Det er en vanlig bivirkning av kreftbehandling med stråling og cellegift. I alvorlige tilfeller kan oral mukositt være behandlingsbegrensende, og det kan være påkrevet med dosereduksjon eller forsinket behandlingen. I avanserte stadier kan oral mukositt være svært smertefullt. Det kan hindre at pasienten spiser og nødvendiggjøre sykehusinnleggelse for re-hydrering, smertestillende medisinering med opioider og total parenteral ernæring (TPN). Nedbrytningen av den beskyttende slimhinnen kan også gi alvorlig risiko for infeksjon.
 • 40–75% av cellegiftpasienter lider av oral mukositt (Ref. 1-5).
 • Over 90% av hode- og halskreftpasienter utvikler oral mukositt (Ref. 1-5).
 • Opptil 100% av benmargstransplantasjonspasienter blir påvirket av oral mukositt (Ref. 1-5).
 • Pasienter med oral mukositt har fire ganger høyere sannsynlighet for ikke planlagte avbrudd i strålebehandlingen og over tre ganger høyere sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus, noe som medfører betydelige kostnader (Ref. 6).
 • Pasienter med OM har 6 ganger høyere sannsynlighet for å kreve reduserte doser av cellegift (Ref. 6).
 • OM medfører også en 4-dobbelt økt risiko for ikke planlagte avbrudd i strålebehandlingen, og en 3,4 ganger så stor risiko for pauser eller forsinkelser i cellegiftbehandlingen (Ref. 6).
 • Opptil en femtedel av pasientene med OM må ha total parenteral ernæring, og en studie fant at en tredjedel av pasienter med grad 3–4 OM måtte bruke et gastrostomirør (Ref. 6).

Grader av oral mukositt

Det finnes flere skalaer leger kan bruke for gradering av oral mukositt. En av de mest brukte skalaene ble utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO-skalaen kombinerer både objektive slimhinneforandringer (rødhet og sårdannelse) med funksjonelle utfall (evne til å spise) for å komme frem til en skår.

who-skala oral mukositt
I en klinisk studie, har episil® munngel vist seg å redusere alvorlighetsgraden og varigheten av oral mukositt i gruppen av pasienter som bruker episil® munngel, sammenlignet med gruppen som fikk standard behandling. Få tilgang til kliniske data her for å få vite mer om resultatene av studien.

Konsekvenser av oral mukositt

Oral mukositt medfører ikke bare smerte; den har en stor farmakoøkonomisk innvirkning. Tilstanden kan føre til:

 • Avbrytelse av kreftbehandling
 • Manglende evne til å spise, drikke, svelge og snakke
 • Dehydrering og underernæring
 • Vekttap
 • Sykehusinnleggelse
 • TPN
 • Bruk av opioidanalgetika
 • Forringet livskvalitet hos pasienten

episil® munngel har blitt utviklet for å beskytte såre slimhinneoverflater i munnen og redusere smerte for derved å hjelpe pasienter til å opprettholde sin ernæringsmessige status under kreftbehandling. Dette kan redusere behovet for total parenteral ernæring, opioide analgetika og behandlingsavbrudd og føre til økt livskvalitet.

Les mer