”episil gav mig den lindring jag behövde för att kunna äta ordentligt igen”
Läs mer

Oral mukosit drabbar

Patienter med huvud- och halscancer – upp till 100%
Patienter som genomgår BMT – upp till 100%*
Patienter som får cytostatika – upp till 75%

*Benmärgstransplantation
(Ref. 1-5)

Smärtor i munnen är vanligt vid cancerbehandling

Inflammation och smärtor i munslemhinnan är en vanlig och allvarlig biverkning av cancerbehandlingar (strålning eller cytostatika, s.k. ”cellgiftsbehandling”). Tillståndet benämns oral mukosit och innebär att munslemhinnan blir röd, sårig och smärtande. Det hela kan vara mycket besvärligt. Smärtorna i munnen kan göra det svårt att äta, dricka och tala och de kan påverka patientens livskvalitet samt sociala och känslomässiga välbefinnande (Ref. 6).

Läs mer

Vi har tagit fram episil® munhålevätska

Nu finns episil® munhålevätska – en behandling vid smärtor i munnen orsakade av oral mukosit och andra inflammationer i munhålan. Den kan hjälpa dig att äta, dricka och umgås igen och få tillbaka dina gamla vanor. episil® munhålevätska har visat sig ge betydande smärtlindring som varar i upp till 8 timmar och den har inga kända biverkningar. I munnen bildar episil® munhålevätska en tunn hinna på munslemhinnan, som skyddar såren och lindrar smärtorna. Till skillnad från andra behandlingar av oral mukosit är episil® klar att använda och lindrar smärtan inom 5 minuter efter appliceringen, så du kan äta, dricka och tala nästan direkt (Ref. 7).

Läs mer
episil® munhålevätska

Fördelar med episil® munhålevätska

  • Snabb och effektiv lindring av smärta i munnen i upp till 8 timmar (Ref. 7)
  • Bekväm, klar att använda, i fickformat (Ref. 7, 8)
  • Du kan äta och dricka 5 minuter
    efter appliceringen (Ref. 7)
  • Höjer livskvaliteten för cancerpatienter (Ref. 8)
Så här använder du episil®
Beställ episil®