Här hittar du svar på vanliga frågor om
episil® munhålevätska.

Om svaret inte finns här kan du alltid skriva till oss.
Vi besvarar gärna dina frågor!

episil® är en munhålevätska, utan konserveringsmedel, fylld på en flerdosbehållare med munstycke för intraoral administrering. episil® munhålevätska bygger på den prisvinnande FluidCrystal®-tekniken som tagits fram och ägs av Camurus i Sverige (Ref. 12).

episil® munhålevätska är avsedd för behandling och lindring av smärtor i munhålan. Vätskan ger snabb lindring vid orala lesioner av skiftande etiologi och används även för att förebygga risken för smärtsamma inflammationer i munnen, såsom oral mukosit/stomatit (som kan vara orsakade av cytostatika eller strålning) (Ref. 9).

episil® munhålevätska innehåller en patenterad blandning av fosfolipider (sojalecitin) och glyceroldioleat. Efter administreringen, när produkten kommer i kontakt med de små vätskemängderna i munhålan, bildar lipidblandningen ett stabilt skyddande lipidskikt med stark adhesion till munslemhinnan, vilket lindrar smärtan (Ref. 8).
Glyceroldioleat, fosfatidylkolin (sojalecitin), etanol, propylenglykol, polysorbat 80 och pepparmyntsolja (Ref. 9).
Ja, det går bra att svälja episil® munhålevätska.
episil® munhålevätska administreras i munnen med hjälp av pumpen och sprids i munhålan med hjälp av tungan. Munstycket kan riktas direkt mot de smärtande områdena i munnen. Doseringsvolymen är liten, 0,15–0,45 ml, vilket motsvarar 1–3 pumptryckningar. Det är viktigt att låta det gå några minuter så att vätskan kan bli till en gel och bilda den skyddande hinnan.

Om man har mycket slem i munnen bör man skölja med vatten innan man använder episil® munhålevätska.

Instruktioner steg-för-steg finns här.

Frivilligt inrapporterad information från användning på barn tyder på god effekt. Dock har barn mindre munhåla varför dosen kan behöva justeras. Starta behandlingen med lägsta dos (1 pumptryck) och öka därefter dosen efter behov. Vid användning av episil® på barn skall detta göras under överinseende av vuxna. För mer information läs bipacksedeln.
Rekommenderad dos: 1-3 pumptryckningar, 2-3 gånger per dag eller efter behov.
episil® munhålevätska ska i normala fall användas kontinuerligt i upp till 30 dagar.
episil® munhålevätska har i prekliniska och kliniska studier visat sig ha god lokal och systemisk tolerabilitet (Ref. 8). Produkten innehåller små mängder etanol som kan orsaka en kort, svidande känsla när den administreras på de såriga områdena i munnen. episil® munhålevätska ska inte användas om patienten är allergisk mot något av innehållsämnena.

episil® munhålevätska har inga kända biverkningar.

Under den kliniska användningen av episil® har man rapporterat lindrigare och mer kortvarig oral mukosit hos de patienter som använde episil® än hos de patienter som fick standardvård (Ref. 13).
Som vårdgivare beställ episil® genom att fylla i de tomma fälten i beställningsformuläret.