episil® munhålevätska verkar mekaniskt och är avsedd för behandling och lindring av smärta orsakad av blåsor och sår i munhålan. Genom att fästa och bilda ett gelskikt på slemhinnan ger episil snabb lindring av smärta orsakat av orala lesioner. episil® munhålevätska används också för att förebygga smärtsamma inflammationer i munnen såsom oral mukosit/stomatit (som kan vara orsakade av cytostatika eller strålning).

Det finns inga kända risker eller biverkningar. episil® munhålevätska innehåller dock små mängder etanol (alkohol), som kan orsaka en kort, svidande känsla när den administreras på de såriga områdena i munnen. Produkten ska inte användas om patienten är allergisk mot något av innehållsämnena. Om patienten får biverkningar av episil® munhålevätska ska behandlingen avbrytas.

Mer information om episil® munhålevätska finns i bipacksedeln.

Bruksanvisning

episil® munhålevätska administreras i munnen med hjälp av pumpen och sprids i munhålan med hjälp av tungan. Munstycket kan riktas direkt mot de smärtande områdena i munnen. Doseringsvolymen är liten, 0,15–0,45 ml, vilket motsvarar 1–3 pumptryckningar. Det är viktigt att låta det gå några minuter så att vätskan kan bli till en gel och bilda den skyddande hinnan.

Rekommenderad dos: 1–3 pumptryckningar 2–3 gånger per dag, eller efter behov.

Mer information om hur man använder episil® munhålevätska finns i bipacksedeln.