FAQ episil

Här hittar du svar på vanliga frågor om
episil® munhålevätska.

Om svaret inte finns här kan du alltid skriva till oss.
Vi besvarar gärna dina frågor!

episil® är en munhålevätska, utan konserveringsmedel, fylld på en bekväm flerdosbehållare med munstycke. Den används för snabb, effektiv och långvarig smärtlindring vid oral mukosit. episil® bygger på den prisvinnande FluidCrystal®-tekniken, som tagits fram och ägs av Camurus i Sverige (Ref. 14).
episil® munhålevätska används för att lindra smärtor i munnen. När den doseras i munnen bildar episil® en hinna som fäster på slemhinnorna och skyddar och lindrar de smärtande såren (Ref. 15).
Patienter med smärtor i munnen orsakade av blåsor och sår, till exempel oral mukosit.
Frivilligt inrapporterad information från användning på barn tyder på god effekt. Dock har barn mindre munhåla varför dosen kan behöva justeras. Starta behandlingen med lägsta dos (1 pumptryck) och öka därefter dosen efter behov. Vid användning av episil® på barn skall detta göras under överinseende av vuxna. För mer information läs bipacksedeln.
episil® innehåller främst fettämnen (lipider): glyceroldioleat som är en nedbrytningsprodukt av fettämnen i maten, och fosfolipid (sojalecitin). Övriga innehållsämnen är etanol, propylenglykol, polysorbat 80 och pepparmintsolja.
Ja, det går bra att svälja episil® munhålevätska.
Dosera episil® munhålevätska i munnen med pumpen och sprid ut vätskan med hjälp av tungan. Munstycket kan riktas direkt mot de smärtande områdena i munnen. Doseringsvolymen är liten, 0,15–0,45 ml, vilket motsvarar 1–3 pumptryckningar. Det är viktigt att låta det gå några minuter så att vätskan kan bli till en gel och bilda den skyddande hinnan.

Instruktioner steg för steg finns här.

Rekommenderad dos: 1–3 pumptryckningar, 2–3 gånger per dag eller efter behov.
episil® munhålevätska ska i normala fall användas kontinuerligt i upp till 30 dagar.

Du kan börja använda episil® munhålevätska samtidigt som du börjar med din cytostatika- eller strålbehandling. Kliniska studier av episil® har visat att oral mukosit kan bli lindrigare om produkten används innan de första symtomen börjar visa sig (Ref. 16).
Det finns inga kända risker eller biverkningar av episil® munhålevätska. Den innehåller dock små mängder etanol som kan orsaka en kortvarig, svidande känsla när den doseras på de såriga områdena i munnen.

Använd inte produkten om du är allergisk mot något av innehållsämnena.

Under den kliniska användningen av episil® har man rapporterat lindrigare och mer kortvarig oral mukosit hos de patienter som använder episil® än hos de patienter som får standardvård (Ref. 16).
episil® munhålevätska är tillgänglig för beställning på www.apotea.se, www.apoteket.se samt i Apoteket AB’s butiker.