”episil har fungerat bra för mina patienter och lindrat deras smärtor vid oral mukosit”
Läs mer

Oral mukosit – en allvarlig komplikation till cancerbehandling

Oral mukosit (OM) är en av de vanligaste och mest funktionsnedsättande biverkningarna av cancerbehandlingar (Ref. 1). Den drabbar så gott som alla patienter med huvud- och halscancer som får strålbehandling, upp till 75% av de patienter som behandlas med cytostatika, och upp till 100% av de patienter som genomgår benmärgstransplantation (Ref. 1-5). Det är sex gånger vanligare att cytostatikadosen måste sänkas hos patienter med oral mukosit. Oral mukosit medför också en fyra gånger högre risk för att en strålbehandling oplanerat måste avbrytas, och 3,4 gånger högre risk för att en cytostatikabehandling måste avbrytas eller skjutas upp (Ref. 6). I avancerade stadier kan oral mukosit vara mycket smärtsamt, göra att patienten inte kan äta och därför måste läggas in på sjukhus för att få vätska, smärtlindrande behandling och total parenteral nutrition (TPN) (Ref. 1). Upp till en femtedel av alla patienter med oral mukosit måste få näringsdropp. I en studie fann man att en tredjedel av patienterna med oral mukosit av grad 3-4 var i behov av gastrostomisond (Ref. 6). Dessutom kan mukosit få en betydande negativ inverkan på hur patienterna upplever cancerbehandlingen samt på deras livskvalitet (Ref. 7).

Läs mer
episil® munhålevätska - smärtlindring vid oral mukosit

episil® munhålevätska – en barriär mot smärtor i munhålan

Kliniska data visar att episil® munhålevätska, som är avsedd för behandling av smärta orsakad av oral mukosit, ger snabb, effektiv och långvarig smärtlindring genom att bilda en skyddande lipidbarriär på slemhinnan. Utan att ha någon bedövande effekt lindrar munhålevätskan smärtsamma sår (Ref. 8). episil® munhålevätska behöver inte blandas till i förväg. Den levereras i multidos-enhet och kan användas före måltid (Ref. 9).

episil® hjälper patienterna att bevara sin livskvalitet under tiden som cancerbehandlingen pågår (Ref. 10).

Läs mer

Fördelar med episil® munhålevätska

  • Kliniskt påvisad snabb smärtlindring (Ref. 10, 11)
  • Långvarig smärtlindring i upp till 8 timmar (Ref. 11)
  • God bioadhesion påvisad i kliniska prövningar (Ref. 8)
  • Skyddande lipidskikt över den såriga slemhinnan (Ref. 8)
  • Påvisad säkerhet utan systemiska biverkningar (Ref. 11)
  • Multidos-enhet i fickformat, klar att använda (Ref. 9)
Kliniska data
Beställ episil® munhålevätska