smärta i munnen

Vad är oral mukosit

Oral mukosit är en inflammation i munslemhinnan. Det är en vanlig och otrevlig biverkning av cellgiftsbehandling och strålbehandling. Inflammationen orsakar rodnad, ömhet och sår i munnen som gör det svårt att äta, dricka och tala. Oral mukosit kan föra med sig flera problem, som till exempel näringsbrist eller att man måste läggas in på sjukhus eftersom man inte kan äta ordentligt. Det finns även en ökad infektionsrisk på grund av de öppna såren i munnen. Inflammationen kan också påverka din cancerbehandling (Ref. 10, 11).

Vad orsakar oral mukosit

Cytostatika och strålbehandling, de två vanligaste behandlingsformerna vid cancer, används för att man vill förstöra de onormala cellerna, men de kan även påverka friska celler, till exempel i munhålan (Ref. 12). Därför får nästan alla cancerpatienter som behandlas med cytostatika eller strålning åtminstone någon grad av oral mukosit.

Symtom på oral mukosit

Symtomen på oral mukosit visar sig oftast några dagar efter en cytostatikabehandling och inom 2–3 veckor efter strålning. De kan variera i svårighetsgrad och förvärras mycket snabbt. En del säger att det känns som om man fått en brännskada i munnen av att ha solat för mycket. Om du får några av symtomen nedan ska du omedelbart meddela din läkare eller sjuksköterska.

 • Brännande känsla i munnen
 • Svullen mun eller tunga
 • Muntorrhet
 • Blödning
 • Svårt att tala
 • Svårt att svälja
 • Svårt att äta eller dricka, känner inte smaker lika tydligt
 • Förändringar i munslemhinnan, t.ex. rodnad, vita fläckar, blåsor eller sår
 • Svårt att sova pga. smärtor i munnen
 • Feber eller andra tecken på infektion

Vilka följder får oral mukosit

Oral mukosit kan få svåra följder och kan påverka din cancerbehandling, din livskvalitet och ditt fysiska och känslomässiga välbefinnande. Det är viktigt att man inte missar tecknen på mukosit, eftersom behandlingen ska sättas in så snart som möjligt för att undvika komplikationer.

 • Orsakar svåra smärtor
 • Gör det mycket svårt att äta och dricka, vilket kan leda till undernäring och uttorkning, vilket i sin tur kan leda till att man behöver få näring intravenöst (dropp)
 • Ökar risken för infektioner
 • Bidrar till att cancerbehandlingen kan behöva skjutas upp eller avbrytas
 • Kräver ökad användning av antibiotika och sömnmedel
 • Leder till sjukhusinläggning
 • Ökar den totala behandlingskostnaden

Tyvärr kan du oftast inte göra något för att förhindra att du får oral mukosit, men du kan lindra smärtorna, minska svårighetsgraden och varaktigheten.

Läs mer